Sagohuset

I klassen har vi pratat om att skriva berättelser. Vi liknade att skriva en berättelse med att bygga ett hus. Först ska man fundera på vilken miljö huset (berättelsen) ska byggas. Ska den utspela sig i rymden, i stan, i skogen eller i skolan? Sedan ska man fundera på vem som ska bo i huset. Vad ska personerna/djuren/tingen heta och ha för egenskaper? Efter det så får man fundera på vilka problem man kan stöta på. Det ska vara minst ett problem och som mest tre problem. Ett problem ska ju lösas så då får man fundera på hur problemen ska lösas och hur berättelsen ska sluta. Sist behöver man en titel på sin berättelse.

Efter genomgången skrev vi en gemensam storyboard och efter det skrev vi berättelsen. Den fick namnet Rymdvarelsen och blev riktigt bra. Nästa steg är att prata om meningar som är vanliga i berättelser.

I samband med detta spelar vi också Alias. Ett spel där man ska förklara ord så att klasskamraterna kan gissa vad det är. Riktigt bra träning i samband med att skriva berättelser eftersom man tränar på att beskriva.

Man använder den när man kramas. Man använder den när man gifter sig. Den är röd. Den ser ut såhär (visar ett hjärta i luften).
Elev 8 år beskriver ordet hjärta.