Min plats i världen

På tisdag börjar vi ett nytt tema som i sig är en förlängning av vårt förra tema ”Jag och min familj”. Vårt nästa tema bär namnet ”Min plats i världen”. Syftet med temat är att vidga elevernas syn på deras plats och var de finns. Utgångspunkten i temat grundar sig i en bild jag såg på Clever Classrooms facebooksida.

I arbetet finns en tanke om att få vykortshälsningar från hela Sverige och kanske även från skolor i världen. I Facebbokgruppen Årskurs 1-3 Tips och Idéer finns härliga kollegor som ställer upp på att skicka hälsningar. Jag lovade då att lägga ut min planering så att man kan använda sig av den eller ta den som inspiration. Här är nu länkar till lektionsplanering, PP och elev-PP samt lite utskriftsmaterial. Alla bilder i utskriftsmaterialet är ok att använda de kommer från Wikipedia.

Lektionsplanering

Elev-PP

Lärar-PP

Utskrift

Meddela gärna om någon länk är trasig eller om ni hittar något fel. Det är helt ok att använda planeringen eller ändra i den.

20140212-101954.jpg

Planering

Planering är något som alla gör på olika sätt. Jag har behov av att skriva ner och stolpa upp det jag ska göra på lektionen. Mycket för att jag kommer på idéer och kan sväva iväg åt något håll. Men också för att jag när jag har en lektion och upptäcker att det är något vi behöver göra igen eller som vi inte gjort och jag då behöver skriva ner. Nu har jag en smal liten pärm i A4 med ett register i med en flik för varje ämne. Bakom flikarna sitter nu detta planeringsdokument.

Planeringsdokument

Ett sätt som jag känner passar mig. Har många gånger ett tema på lektionen som t ex ”vokaler och konsonanter” eller ”positionssystemet”. Jag kan spalta upp innehållet och det material jag behöver, jag kan skriva upp syftet för lektionen och även skriva upp några reflektioner jag får efter lektionen. Det är också väldigt bra om jag skulle vara sjuk eller ledig, då kan jag lätt kopiera/skanna och lämna till vikarien. Om du klickar på bilden finns möjlighet att ladda ner dokumentet i pdf-format.

20140212-101954.jpg