Äggfallet

Veckan innan påsklovet gjorde vi experiment. Det är ett experiment som vi valde att kalla Äggfallet. Jag tror nog att många av er känner till detta. Våra elever går i åk 2 och detta är egentligen att experiment man gör i åk 4 eller 5. Men vi vågade pröva.

Detta var uppgiften eleverna fick:

Ni ska med hjälp av tidningspapper, bubbelplast,
ballonger, plastpåse, sugrör, tejp, snöre och äggkartong,
lösa så att ett rått ägg klarar ett fall på ca 3 meter.

 Jag och min kollega valde att inte stötta eleverna i det första steget. De fick istället instruktionen att först sätta sig i sina grupper och diskutera hur de skulle göra, sedan skulle de utföra sin plan. När sedan de två grupperna ansåg att de var färdiga så såg deras ägg ut så här:

 

Dagen efter konstruerandet av äggskydden så gick vi till skolans balkong för att testa hållbarheten. Grupperna fick gå upp en i taget för att släppa sina två ägg. Inget av äggen höll.

Vi stod ute och funderade på varför äggen gick sönder. Men vi valde att inte fortsätta samma dag. Istället konstaterade vi att äggen inte höll i nuvarande skyddskonstruktion och eleverna fick i uppgift att hemma fundera ut hur vi tillsammans skulle kunna lösa uppgiften. Dagen efter började vi med att prata om hur grupperna hade gjort, vilket material de hade använt. De fick fundera och berätta om varför de trodde att äggen gått sönder.

Äggen gick sönder för att balkongen är så högt upp.
Äggen föll snabbt mot marken och marken är hård. 

En av eleverna berättade att han hade prövat hemma tillsammans med sin bror och sin mamma. Han berättade hur de hade slagit in ägget och att ägget hade klarat ett fall från tredje våningen. Eleverna tyckte att det var ett bra sätt och bestämde sig för att göra likadant som eleven. Denna gången jobbade vi tillsammans och jag och min kollega deltog aktivt genom att ställa frågor till eleverna för att de skulle utveckla hur de tänkte när de kom med ett förslag.

Tillsammans använde vi följande material:

  • två äggflak – ett över och ett under ägget – som tejpades ihop
  • runt detta tejpade vi sedan bubbelplast
  • hela paketet lades i en plastpåse
  • runt äggpaketet i plastpåsen la vi sedan tidningspappersbollar
  • påsen knöts ihop
  • i påsen fäste vi fem ballonger

Vi gick sedan ut och släppte det från balkongen. Och vet ni vad? Ägget klarade sig utan en enda spricka.

I denna uppgift fick eleverna möjlighet att genom att samtala och fundera tänka ut hur man skulle kunna göra för att skydda ett ägg. Det intressanta i uppgiften var att lyssna på elevernas resonemang. Eleverna har en bit kvar till att kunna överge sina egna idéer och fullt ut lyssna på varandra, men genom liknande övningar så tränar vi eleverna till att genom resonemang och att tänka efter före komma fram till en lösning som man sedan provar.