Jobba med mönster

Innan jul och även nu efter jul har vi jobbat med mönster en gång i veckan. Det började med att vi pärlade för Musikhjälpen 2015. Jag gjorde mallar i appen Nabbi pärlor, sparade som bilder och skrev ut. Eleverna följde mönstren men fick välja färg själva. Det blev en superhärlig lektion med mycket skratt och pärlor.

Skärmdump från appen Nabbi pärlor.

Skärmdump från appen Nabbi pärlor.

 

Färdiga pärlplattor

Färdiga pärlplattor

Efter pärlplattorna gick vi vidare och eleverna fick skapa egna mönster som vi la i en hög och sedan fick man välja en och följa mönstret. Vi använde våra multilinks.

mönster

I Facebookgruppen Årskurs 1-3 Tips och Idéer fick jag syn på ett inlägg där eleverna hade gjort bråktavlor. Jag gjorde en instruktionsvideo och eleverna fick skapa bråktavlor med bråktalen 1, 1/2 och 1/4. De fick också i uppgift att tavlorna skulle vara symmetriska. Eleverna skapade riktigt fina tavlor.

Mina instruktionsvideo spelar jag in med min iPad som jag fäster i ett ställ, sedan klipper jag ihop det i iMovie innan jag lägger ut det på min arbetsyoutube.

20140212-101954.jpg

Praktisk matematik

Idag behövde jag och min kollega hjälp att räkna alla våra klossar. Det var det jag sa till eleverna. Så klart att de ville hjälpa till! Så jag hällde ut alla klossar på golvet och uppgiften var att räkna dessa för att se om vi behövde köpa in nya.

2014-08-28 08.42.10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… Efter några försök så insåg de att det var väldigt jobbigt att räkna dom en och en. Någon föreslog att de skulle räkna 2, 4, 6, 8 men det var också ganska jobbigt. Efter lite diskuterande kom de på att de skulle göra 10-hopp och efter ytterligare lite fundering och hjälp så kom de på att de skulle sätta ihop klossarna till 10-stavar och sedan räkna.

2014-08-28 08.58.48

 2014-08-28 09.15.51  2014-08-28 09.20.21

När vi satt ihop alla i 10-stavar fick eleverna uppskatta hur många klossar vi hade, svaren skilde sig åt. Det var allt från 1000 till 244 miljoner. Efter uppskattningen hade vi en lång diskussion om hur vi skulle göra. Det var väldigt intressant och jag fick en ganska tydlig bild över hur mycket eleverna förstått av tiotal och gruppering. Det hela slutade med att jag och fritidspedagogen ledde eleverna inpå 100-stavar och därefter hade vi räknat ut att vi hade 949 klossar och absolut inte behövde köpa nya.

2014-08-28 09.53.16

I morgon är det dags för mattelektion igen och då är planen att bygga vidare på dagens lektion. Titta på gruppering och hur vi kan göra när vi ska räkna ett stort antal saker.

20140212-101954.jpg

Mina tal

En bok som jag har börjat läsa är ”Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till åk 3” (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, Studentlitteratur, 2011). Det blir ingen recension av den nu, den kommer senare.

Idag har vi använt oss av en övning i boken. Övningen heter ”Mina Tal” och handlar tar upp begreppet tal och talförståelse. Vi började med att måla ett jordklot och två barn på tavlan. Vi ställde frågan ”Vilken matte hör ihop med jorden?”. Alla möjliga svar kom.

 • Hur många människor som bor på jorden.
 • Hur många länder det finns på jorden.
 • Hur många grässtrån det finns på jorden.
 • Hur många djur det finns på jorden.

Nästa fråga var ”Vilken matte, vilka siffror och tal hör ihop med dig?”. Här krävdes lite fundering. Längd och vikt var förslag som kom snabbt men sedan blev det trögare. Vad med mig är matematik? Tillsammans kom vi fram till följande:

 • Ålder
 • Födelsedag
 • Skostorlek
 • Längd
 • Vikt
 • Telefonnummer
 • Adress

Eleverna fick var sitt A4:a papper, de fick fotografera varandra och så skrev vi ut bilderna som de fick sin egen att sätta på sitt papper. Utifrån den skulle de skriva ner alla de rubriker vi gemensamt kommit fram till. Författarna till boken menar att matematik i skolan inte enbart ska handla om själva talen utan även om att sätta talen i ett sammanhang. En fortsättning på övningen ska vi göra en annan lektion, vi ska gå på tal-jakt. Var i vår omgivning finner vi tal.

Sifferlådan

Igår låg jag hemma i soffan på eftermiddagen och botade min mage. Men det hindrade inte mig från att jobba. Har hittat några roliga och inspirerande bloggar där lärare från USA bloggar om sitt jobb i 1:a, 2:a eller 3:e klass. Riktigt inspirerande! Några saker översatte jag direkt och vi ska testa det under veckorna som kommer, så håll utkik för här kommer lite spännande saker snart. Idag tänkte jag berätta om en övning vi ska börja träna i morgon.  Jag kallar den för Sifferlådan. Övningen går ut på att eleverna ska upptäcka olika sätt att skriva siffror på. Att ett tal inte alltid kommer som siffror; 14, 16 748.

I sex askar finns olika antal bönor. Eleven ska välja en ask och räkna antalet bönor. Antalet ska skrivas med siffror i hjärtat och i de olika rutorna ska antalet sedan skrivas på fyra andra olika sätt.

I morgon ska vi börja med att prata om hur man kan skriva tal på olika sätt. Vi har när vi jobbade med diagram använt oss av att dra streck istället för att skriva siffran. Men allt tåls att upprepas både förr oss lärare och för eleverna.

Grunden till materialet hittade jag på: Inspired Apple

Vi jobbar med =

I matematiken sägs = vara det absolut svåraste att lära sig. = betyder att det ska vara lika mycket på båda sidorna. Ett tal blir inte, det är. Som lärare kommer jag på mig själv med att ofta benämna likhetstecknet fel, jag frågar ofta eleverna Vad blir det? när jag egentligen ska fråga Vad är det?. Idag har både jag och eleverna tränat oss på att säga hur mycket är det och är det lika mycket. Vi har tränat oss på = och ≠.

Växla pengar

Att växla pengar är lurigt och kan vara lite trixigt att förstå. I klassrummet har vi gjort en plansch där eleverna lätt kan se hur man växlar. Vi gjorde den utan eleverna men bäst är att göra den tillsammans med eleverna.

Arbetetsgången kring att växla pengar är väldigt rolig. Vi började med att vi satte upp en stor guldtia på tavlan och eleverna fick komma på olika sätt att växla. Vi ritade på tavlan och eleverna ritade själv på ett papper. Roligast tyckte eleverna var att komma på just olika sätt man kan växla. Att hitta ett sätt som kamraterna inte gjort. Kan ju tillägga att det underlättar när det endast är 6 elever i klassrummet. Men övningen kan med fördel göras i smågrupper där eleverna samarbetar kring att växla pengar.

Diagram

Vi har börjat prata om diagram. Diagram är lite lurigt eftersom det är flera saker att hålla i tanken. Två axlar att söka information vid. Vi började med att låtsas att jag jobbade på Metro och min chef hade skickat ut mig för att ta reda på vilken av glassarna Piggelin och Lakrtispuck som är mest populär. Två alternativ att läsa av och med endast 6 stycken informanter. En enkel frekvenstabell som fungerade utmärkt att lista ut. Nästa undersökning min påhittade chef skickat ut mig på var att ta reda på hur många som gillade grönt, hur många som gillade rött och hur många som gillade blått. Denna gången skrev vi ingen frekvenstabell utan jag hittade på en tabell och frågade sedan eleverna hur många som gillade röd eller blå eller grön. Sen gjorde vi en eget diagram med tillhörande frekvenstabell. Enkelt är att använda en tärning och slå ett antal slag med den och registrera i frekvenstabellen hur många gånger vi fick antalet prickar.

Kring detta stolpdiagram diskuterade vi sedan hur man avläser. Hur många gånger slog vi en etta? Vilka siffror slog vi 9 gånger? Och så vidare för att träna eleverna i att läsa av denna typ av diagram. Nästa steg var att på egen hand konstruera en frekvenstabell och ett diagram. Denna gång fick de ett papper med y- och x-axel inritat.

Nackdelen med att vara få elever i gruppen (vi är ju endast 6 elever) är att vi får hitta på andra vägar till att göra diagram med anknytning till elevernas närhet. Tärningskast är relevant och nästa steg är att de får kasta samma antal många kast för att kunna jämföra med varandra och se att det kan skilja. Spännande upptäckte i matematikens värld.

Viktenheter

Enheter är ett riktigt svårt ord. Det har vi pratat om idag på matematiken. Eleverna hade svårt att relatera till hur tung en kilovikt är. Vi började med att fundera på vad man kan väga i vilken enhet och om de hade sett det någonstans. De enheter vi koncentrerad oss på var kg, hg och gram. Kg hade eleverna sett i affären, vid fruktdisken hade någon sett att det fanns en våg man kunde väga på. Hg var däremot lite klurigt men vi sa att godis väger man i hg. Gram det var svårt, vad väger man i gram? De fick känna på ett gram ur vår väglåda och kommentaren var ”den väger ju ingenting!”. Gemensamt gjorde vi ett diagram över vilken enhet man använder till att väga olika saker.

Efter att vi gjort diagrammet så kollade vi att vi gjort rätt. (Nötter hade vi naturligtvis inte tagit in i skolan då det är förbjudet men vi konstaterade att det var rätt enhet.) Bok var de inte överens om i vilken enhet den skulle vägas, men vi upptäckte att den ska vägas i Kg. Vi tittade också på att 1 kg-vikt är lika mycket som 10 hg-vikter och att 1 hg är lika mycket som 100 g. Sedan fick de jobba tillsammans med en kompis och väga olika saker.