SETT 2012

Jag befinner mig i Stockholm och på SETT 2012. Det är en mässa för skolfolk, det är en mässa med massor av inspiration om hur vi kan jobba med alla dessa nya tekniska hjälpmedel. Är iPad egentligen något för skolan? Kan man lära sig genom att bygga animerade filmer på internet? Behöver vi internet i skolan?

Första dagen är snart över och huvudet och kroppen är fullt av inspiration och upplevelser. Hur kan jag införliva idéerna jag fått under dessa dagar i vår vardagliga undervisning? Jag har även känt att jag behöver närma mig eleverna på ett sätt som gör att jag intresserar mig för dem innan jag kan få dem att intressera sig för det jag faktiskt vill lära ut.

Några ord som sammanfattar denna dagen är:
kommunikation
samarbete
kreativitet

/Fröken Hanna