Växla pengar

Att växla pengar är lurigt och kan vara lite trixigt att förstå. I klassrummet har vi gjort en plansch där eleverna lätt kan se hur man växlar. Vi gjorde den utan eleverna men bäst är att göra den tillsammans med eleverna.

Arbetetsgången kring att växla pengar är väldigt rolig. Vi började med att vi satte upp en stor guldtia på tavlan och eleverna fick komma på olika sätt att växla. Vi ritade på tavlan och eleverna ritade själv på ett papper. Roligast tyckte eleverna var att komma på just olika sätt man kan växla. Att hitta ett sätt som kamraterna inte gjort. Kan ju tillägga att det underlättar när det endast är 6 elever i klassrummet. Men övningen kan med fördel göras i smågrupper där eleverna samarbetar kring att växla pengar.